Nore Neset skulekorps

Styret 2020

Leiar: Kjersti Rogne

Kasserer: Åsta Kuven

Sekretær: Tonje Midtun

Styremedlem: Margunn Lyhammer

Styremedlem: Jennifer Page Opheim

Styremedlem: Kristin Vonka Vik

Varamedlem: Lene Sagen Ringeling