Nore Neset skulekorps

Styret 2020

Leiar: Silje Lom Soldal

Nestleiar: Bente Karin Føleide

Kasserer: Åsta Kuven

Sekretær: Tonje Midtun

Styremedlem: Margunn Lyhammer

Styremedlem: Cecilie W. Hjemdal

Styremedlem: Kristin Vonka Vik

Varamedlem: Lene Sagen Ringeling

Varamedlem: Aina Aanes Bekken