Nore Neset skulekorps

Vil du hjelpa oss med 17.mai inntekta?

I år har inntektene våre falt bort grunna avlyste arrangement. 17.mai er korpset si største inntektskjelde til vanleg, men i år der det ingen kake, is eller lodd å få kjøpt desverre. Om du likevel vil bidra litt med 17.mai inntekt for korpset kan du følge lenka!